Lyne Kro​ LUKKER, MEn ÅBNER NYT TilTAG VED NAVN: "Café Den FinGERNEMME". NY MENU, NYT STED. Vi ser frem til at servicere jer på ny.

LYNE INN CLOSED for now, BUT WILL OPEN WITH NEW NAME "CAFÈ DEN FINGERNEMME" AND NEW CHANGES TO THE MENU, AND A NEW LOCATION! WE LOOK FORWARD SERVING YOU AT OUR NEW PLACE!

Kroen lukker pr 20/7-17
Hanne & sønnen Ulrik stopper på Lyne Kro Efter 8 år Kroen lukkede den 20. juli 2017 Efter nogle gode år er driften i Hanne, Jesper og Ulriks rige afsluttet. Jesper døde en alt for tidlig død i januar i år – kun 62 år gammel. Efterfølgende forsøgte Hanne og Ulrik en videre drift – men med hendes sønner velvillige mellemkomst og mange måneders forhandlinger om et generationsskifte – valgte ejerne Lyne Invest Aps at have nye store planer for hotellet. ”Det er med stor sorg at vi må forlade Lyne Kro & Hotel ” fortæller Hanne ” vi følte os rigtigt godt tilrette på Hotellet gennem de efterhånden mange år til trods for store udfordringer dels i bygningens vedligeholdelse dels i lokalsamfundets opbakning. Vi var heldige med en stor opbakning fra hele landet og i særdeleshed i vores gourmet restaurant. – og Hanne fortsætter: Det er med stor sorg at jeg mistede min ægtefælle gennem 37 år og nu også min store passion for den ”lille kro og hotel I Lyne”. Jeg håber at Lyne Invest og dets investorer tilser en god og forsvarlig drift i mange år fremover. DET FORTJENER STEDET VIRKELIGT !!!
Læs hele nyheden